POZOR !

NOVÉ PRAVIDLÁ LIETANIA OD SEPTEMBRA 2023

SKVELÉ ZHRNUTIE NOVINIEK A UCELNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE NA WEBE NAŠÍCH PARTNEROV

Ako lietať s dronom v roku 2023 bez licencie?

Dnes sú ceny niektorých dronov také nízke, že si ich môže za pár desiatok eur dovoliť skoro každý. Ich používanie však nie je bez obmedzení a skôr ako budete čeliť problémom s políciou, Dopravným úradom SR, prípadne ochranármi v Národných parkoch, mali by ste poznať legislatívu a všetky výhody či nevýhody, ktoré používanie dronov so sebou prináša.

V čase písania tohto článku (február 2023) platí na našom území Rozhodnutie č. 2/2019, ktoré vydal Dopravný úrad SR. Aj napriek tomu, že v okolitých krajinách už boli implementované celoeurópske pravidlá, u nás nedošlo k žiadnej zmene a ani v roku 2023 sa nič nemení. O čom teda hovoria aktuálne pravidlá?

Všeobecné podmienky vykonania letu

Ak ste iba hobby dronista (príležitostný, rekreačný a pod.), lietate v kategórii A. Lety v kategórii B sú lety komerčné a s povoleniami lietať v noci, v iných výškach a pod. V rámci kategórie A platia všeobecné podmienky, ktoré ak dodržíte, môžete lietať v podstate legálne v medziach zákona.

 • pilot nesmie byť pod vplyvom psychoaktívnej látky
 • let môžete vykonať vo vzdušnom priestore triedy G do výšky 120m nad najvyššou prekážkou v okruhu 30m
 • dron nesmie mať pulzačný alebo raketový motor (neplatí na účel vykonania vzletu)
 • nesmie byť ohrozená bezpečnosť iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a taktiež sa musí zabezpečiť ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami
 • pilot musí mať neustále vizuálny kontakt s lietadlom, aby sa dokázal vyhnúť prípadnej prekážke
 • v blízkosti letísk je možné vykonať let iba pri koordinácii s prevádzkovateľom letiska
 • let sa nesmie vykonať v noci
 • pilot sme lietať iba v súlade s meteorologickou situáciou, s pokynmi výrobcu a pod.
 • let sa nesmie vykonať v zakázanom alebo aktivovanom vzdušnom priestore

Priebežné zhrnutie: Vyššie vymenované všeobecné podmienky vykonania letu sú akýmsi všeobecným checklistom, čo je potrebné dodržať aby ste aj „bez papierov“ mohli lietať legálne. Teda, lietate iba v priestore označenom ako „G“, iba 120m nad najvyššou prekážkou, stále mať dron nadohľad, nelietať v noci, vo vojenských priestoroch a blízko letísk (ak sa vopred nekoordinujete s letiskovou vežou).

Doplňujúce podmienky vykonania letu

Vyššie vymenované všeobecné podmienky vykonania letu platia stále. Podľa kategórie dronu si ale k všeobecným pravidlám pripočítajte tie, ktoré sú uvedené pri Vašej triede.

 • Trieda C0 (drony do 250 g) a Trieda C1 (drony nad 250 g do 900 g)
 • neprelietavať zhromaždenia ľudí,
 • let za viditeľnosti s priamym vizuálnym kontaktom, a to max. do vzdialenosti 1000m od pilota
 • v riadenom okrsku letiska (CTR) bez koordinácie najmenej 3,7km od referenčného bodu letiska, a aj to iba do výšky najviac 30m nad úrovňou zeme
 • Trieda C2 (drony nad 900 g do 4 kg)
 • minimálne 50m od osôb
 • let za viditeľnosti s priamym vizuálnym kontaktom, a to max. do vzdialenosti 1000m od pilota
 • v riadenom okrsku letiska (CTR) bez koordinácie najmenej 3,7km od referenčného bodu letiska, a aj to iba do výšky najviac 30m nad úrovňou zeme
 • neprelietavať husto osídlené oblasti miest, obcí, zhromaždenia ľudí na voľnom priestranstve, stavby, ochranné pásma a pod
 • Trieda C3 a C4 (drony nad 4 kg do 25 kg)
 • minimálne 50m od osôb, a to s prihliadnutím na vystavenie nadmernému hluku z pohonu lietadla a ohrozením v prípade mimoriadnej situácie
 • let za viditeľnosti s priamym vizuálnym kontaktom, a to max. do vzdialenosti 1000m od pilota
 • v riadenom okrsku letiska (CTR) bez koordinácie najmenej 5,6km od referenčného bodu letiska, a aj to iba do výšky najviac 30m nad úrovňou zeme
 • neprelietavať husto osídlené oblasti miest, obcí, zhromaždenia ľudí na voľnom priestranstve, stavby, ochranné pásma a pod.
 • v prípade hmotnosti nad 20kg aj povinnosť poistenia dronu

Priebežné zhrnutie: Ak ste sa dostali až sem, mali by ste mať zosumarizované všetky podmienky, ktoré musíte dodržať aby Váš let bol legálnym. Nad davom ľudí sa nemá lietať nikdy nech máte akúkoľvek triedu dronu. Rovnako pre Vás v každej triede platí, že v CTR zóne (pri letiskách) nesmiete lietať iba tak a na takýto let platia špeciálne povolenia o ktorých bude samostatný článok. Prelietavanie ochranných pásiem, národných parkov a pod. je zakázané (a to aj pre licencovaných pilotov, ktorí na takýto účel žiadajú samostatné povolenie).

Letecká mapa

Na to ako sa orientovať v leteckej mape sa pozrieme v inom článku. Pre Vás je teraz ale podstatné poznať aspoň kde sa nachádza vzdušný priestor triedy „G“ v ktorom môžete lietať. Na tento účel odporúčame využiť VFR manuál čo je letecká mapa v digitálnej verzii. Nájdete ju na tomto odkaze.

Navigácia v mape je jednoduchá. Kliknete na miesto kde chcete lietať a pokiaľ Vám na ľavej strane obrazovky nevyskočí nič prípadne Vám zobrazí vzdušný priestor ktorý tam nemá označenie „GND“ čo je zem – znamená to pre Vás vzdušný priestor typu „G“. 

Záver

Dúfame, že sme týmto článkom vniesli do celej problematiky aspoň trochu svetla. Nezabudnite na registráciu u nás.