POZOR !

NOVÉ PRAVIDLÁ LIETANIA OD SEPTEMBRA 2023

SKVELÉ ZHRNUTIE NOVINIEK A UCELNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE NA WEBE NAŠÍCH PARTNEROV

Získanie licencie na letecké práce v roku 2023

Ak ste sa rozhodli podstúpiť túto cestu a získať Povolenie vykonávať letecké práce pre Vašu spoločnosť tak je nasledujúci článok určený práve Vám. Vyzbrojte sa dostatkom trpezlivosti, času a finančných prostriedkov. 

Všetky nasledujúce informácie vychádzajú z posledného platného Rozhodnutia č. 2/2019, ktoré vydal Dopravný úrad SR. Aj napriek tomu, že v okolitých krajinách už boli implementované celoeurópske pravidlá, u nás nedošlo k žiadnej zmene a tak aj v roku 2023 pokračujeme vo vydávaní licencií tak ako doteraz. 

Letecké práce a ich definícia

V zmysle vyššie spomínaného rozhodnutia platí nasledovná definícia:

Letecké práce sú za odplatu vykonávané letecké činnosti v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, na prieskum a podobne. Je ich možno vykonávať len na základe povolenia vydaného Dopravným úradom. Dopravný úrad v povolení určí rozsah a podmienky na vykonávanie leteckých prác. Zdroj: DÚ SR

Mnohí sa ale mylne domnievajú, že ak nepredávajú svoje zábery, resp. nevyhotovujú tieto zábery priamo na objednávku, tak sa ich komerčná činnosť netýka. To ale nie je pravda. Komerčnou činnosťou je aj taká taká činnosť, ktorá pomáha Vaše služby či produkty predávať – teda prináša pre podnikateľský subjekt prospech. 

Postup získania povolenia

 • Absolvovanie teoretických skúšok na Dopravnom úrade SR
 • Registrácia bezpilotného lietadla na Dopravnom úrade SR
 • Absolvovanie praktických skúšok na mieste určenom Dopravným úradom SR
 • Vypracovanie prevádzkovej príručky
 • Podanie žiadosti o vydanie povolenia vykonávať letecké práce a zaplatenie kolku za

Krok prvý: teoretické skúšky

Na teoretické skúšky sa musíte dobre pripraviť. Testy sú vykonávané v rovnakej miestnosti v akej testujú aj iných pilotov – prísnosť a bezpečnosť tam je teda vysoká a ak niečo neviete, zabudnite na to, že si poradíte nejako inak. 

PC test sa vykonáva v slovenskom jazyku, pozostáva zo 100 otázok a čas pre test je 90 minút. Na otázky sa odpovedá formou viacnásobnej možnosti výberu odpovedí. Pri každej otázke sú na výber uvedené tri odpovede, z ktorých je iba jedna správna. Zdroj: DÚ SR

Zoznam aktuálnych termínov nájdete na webe Dopravného úradu. Vyberte si taký termín aby ste si na učenie vedeli vytvoriť dostatočnú časovú rezervu.  V súčasnosti sa za vykonanie skúšky neplatí žiadny poplatok a to ani za opakovaný pokus.

Skúška z teoretických vedomostí pozostáva z nasledujúcich predmetov:

 • letecké právo a postupy riadenia letovej prevádzky,
 • všeobecné vedomosti o lietadle,
 • letové výkony lietadla a plánovanie letov,
 • meteorológia,
 • prevádzkové postupy,
 • základy letu,
 • komunikácia.

Hodnotí sa každý predmet z ktorého je potrebné získať minimálne 75%. Ak neuspejete v niektorom z predmetov, prihlásite sa na skúšku znova a absolvujete už iba chýbajúce predmety. Takto môžete nespraviť jeden a ten istý predmet až 4 krát alebo celkovo opakovať skúšku 6 krát za obdobie 18 mesiacov. Ak sa Vám to napriek tomu nepodarí – získate hodnotenie neprospel a musíte absolvovať nové preskúšanie a to už aj s predmetmi, ktoré ste predtým úspešne vykonali.

Krok druhý: registrácia dronu

Zámerne sme tento krok zaradili až na druhé miesto. Ak už viete, že ste teoretickú skúšku úspešne zvládli, máte dostatok času na zariadenie registrácie kým pôjdete na praktické skúšky. Okrem toho ak by ste na teoretických skúškach neuspeli, celé sa Vám to posunie ale vy už medzitým za registrovaný dron musíte platiť poistenie.

Do evidencie prihlásite svoj dron iba ak už máte zariadenú poistku. Na trhu je možností viacero. V minulosti obľúbené poistenie od Allianz poisťovne už nie je dostupné nakoľko sa poisťovňa rozhodla tento druh poistenia ďalej neposkytovať. Obľúbeným poistením je Coverdrone. Ak už máte svoj dron poistený, postupujte podľa pokynov na webe Dopravného úradu SR kde nájdete príslušné formuláre. 

Krok tretí: praktické skúšky

Praktické skúšky sa vykonávajú na Letisku Štefana Baniča v Boleráze (LZTR) alebo na Letisku Nitra – Janíkovce (LZNI). Termíny praktických skúšok sú uvedené na webe Dopravného úradu SR pričom platí, že na termín je potrebné sa prihlásiť mailom a to aspoň 3 dni pred termínom skúšky.

Na praktickú skúšku je potrebné priniesť doklad o evidencií lietadla a v prípade, že nie ste vlastníkom lietadla, tiež doklad preukazujúci užívacie právo k lietadlu (zmluva o pôžičke/prenájme alebo iná zmluva uzavretá medzi Vami a vlastníkom lietadla, z ktorej vyplýva že ste oprávnený lietadlo používať). Za vykonanie letu počas praktickej skúšky zodpovedá žiadateľ. Zdroj: DÚ SR

Dopravný úrad o tom síce neinformuje, avšak preskúšaný budete aj z orientácie v leteckej mape. Je preto dobré si túto mapu zadovážiť – viete si ju aj požičať no pri lietaní by ste ju mali mať pri sebe a tak si ju rovno zakúpte. Nezabudnite, že mapa sa každý rok aktualizuje a musíte mať pri sebe jej najnovšiu verziu (pri kontrole určite, pri skúškach nevieme či je požadovaná aktuálna verzia). Po úspešnom čítaní mapy pôjdete s pracovníkom Dopravného úradu na miesto kde dostanete pokyny k tomu akým spôsobom máte vykonať let a štartujete. Celý čas ste kontrolovaný či dokážete s dronom lietať podľa pokynov ale aj to, či si všímate inú letovú prevádzku, či udržiavate vizuálny kontakt a pod. Po úspešnom absolvovaní dostanete potvrdenie priamo na mieste. 

TIP: Ak nemáte svoj vlastný registrovaný dron, môžete použiť aj cudzí avšak na jeho použitie musíte mať potvrdenie o tom, že ho môžete použiť.

Krok štvrtý: vypracovanie prevádzkovej príručky

K tomuto Vám napíšeme snáď najmenej. Ide o dokument ktorý ma cca 100 strán a dosť pripomína záverečnú prácu na vysokej škole. Má svoju šablónu a svoju predpísanú formu. Vzor tejto príručky ale nikde verejne nenájdete. Odporúčame sa preto obrátiť na spoločnosti, ktoré Vám takúto príručku vypracujú. Ak je príručka dopre pripravená, viete získať povolenie na lietanie v noci alebo bližšie pri ľudoch. Pripravte si na to ale niekoľko stovák €. 

Krok piaty: získanie povolenia vykonávať letecké práce

Úplný záver celého procesu je v podaní žiadosti o vydanie PVLP. V minulosti bolo vydávané iba na obmedzenú dobu a za každé predĺženie sa platilo. Dnes zaplatíte iba na začiatku pri prvom vydaní a ak nepotrebujete zapracovávať do príručky žiadne zmeny, všetko Vám ostáva platné. Žiadosť o vydanie PVLP nájdete na webe Dopravného úradu SR. Potom ako Vám domov poštou dorazí PVLP, máte hotovo! Blahoželáme. 

Nateraz nezodpovedanou otázkou ostáva to, že čo s stane s vydanými a platnými PVLP po prijaté európskej smernice EASA ale o tom snáď inokedy. 

Záver

Dúfame, že sme týmto článkom vniesli do celej problematiky aspoň trochu svetla. Celý proces získania povolenia na vykonávanie leteckých prác je náročný ale nie nemožný. Prajeme Vám veľa úspechov a nezabudnite na registráciu u nás.