Čo je hlavnou myšlienkou katalógu?

Katalóg slovenských dronistov je neziskový projekt zameraný na zjednotenie všetkých licencovaných pilotov a ich potencionálnych zákazníkov. Chceme vytvoriť veľkú databázu spoločností, ktoré legálne vykonávajú letecké práce. Ich umiestnenie v katalógu prispieva k zdravej konkurencii a najmä k sprehľadneniu nášho trhu s leteckými prácami.

Potencionálny záujemca o letecké práce vďaka tomu nájde všetkých na jednom mieste a dokáže aj efektívne filtrovať medzi spoločnosťami či už podľa typu služieb alebo lokality. Vďaka tomu, že každý firemný profil ma jednotnú formu, vie tento potencionálny zákazník jednoducho porovnať rozsah poskytovaných služieb, vybavenia a pod.

Registrácia každej spoločnosti je BEZPLATNÁ. Rovnako aj vyhľadávanie v katalógu je bezplatné a prístupné každému.

Kto to financuje a ako Vám môžem pomôcť?

Zatiaľ nás tento projekt vyšiel na desiatky hodín ľudskej práce a pár eur za registráciu domény a hostingu. Práve ta ľudská práca je najvyššou investíciou, pretože investujeme súkromný čas do projektu od ktorého neočakávame žiaden zisk. Chceme niečím prispieť na dynamicky sa rozvíjajúci trh s bezpilotnými lietadlami a budeme radi ak sa tento katalóg stane jednou z najpoužívanejších web stránok súvisiacich s dronmi. Veď má byť pomocníkom pre každého.

Vašou pomocou bude nepochybne to, ak o nás budete hovoriť svojím blízkym a priateľom, zdieľať tento katalóg na sociálnych sieťach prípadne ak umiestnite logo a odkaz katalógu na svoje web stránky. Nakoľko ide o neziskový projekt, nevieme vytvoriť dostatočnú propagáciu a je iba na Vás či sa prostredníctvom Vás o nás dozvedia aj ďalší.

Taktiež nám veľmi pomôžete ak nám budete zasielať Vaše nápady na úpravy, vylepšenia či doplnenia tohto katalógu. V prípade, ak zistíte neaktuálnosť v údajoch o spoločnosti  (zánik spoločnosti, strata PVLP, zmena sídla a pod.) neváhajte nás kontaktovať. Prispejete tak k tomu, že katalóg bude lepší a stále aktuálny.

Ako viem, či spoločnosť lieta legálne?

Každá spoločnosť, ktorá prevádzkuje drony legálne a má oprávnenie na vykonávanie leteckých prác to zvykne uvádzať na svojich webových stránkach. Ak by ste sa však k tejto informácii nevedeli dostať, požiadajte spoločnosť o nahliadnutie do ich PVLP – Povolenia vykonávať letecké práce.

Iba s právoplatným PVLP má spoločnosť oprávnenie vykonať let a následne za neho pýtať odmenu. Akonáhle Vám takéto PVLP spoločnosť nevie alebo odmietne ukázať – pravdepodobne lieta nelegálne. Za istých podmienok je možné let vykonať aj bez PVLP (to bližšie špecifikuje kategória prevádzky A) avšak bez nároku na odmenu. Keďže však preverujete spoločnosť – predpokladáme, že nelieta zadarmo a vo voľnom čase.

Čo je PVLP

PVLP je skratka pre pojem „Povolenie vykonávať letecké práce“. Toto povolenie umožňuje vykonávať letecké práce mimo štandardných pravidiel ako napr. lietať v noci, lietať v blízkosti letísk (po predchádzajúcej komunikácii s príslušným stanovišťom – riadiacou vežou letiska), lietať v iných výškach a pod. Rozsah týchto prác má každá spoločnosť stanovenú a schválenú v prevádzkovej príručke. Rovnako dôležitou skutočnosťou je, že PVLP musí mať každý kto lieta komerčne. Neplatí to iba v prípade priameho predaja fotografií či videa. Za komerčný let sa považuje aj taký, ktorého foto alebo video bude umiestnené napr. na profile známej osobnosti, ktorá týmto profilom zarába.

Majú dronisti v tomto katalógu PVLP?

Áno, každý dronista v našom katalógu má právoplatné PVLP. Je to základná podmienka aby sa u nás mohol zaregistrovať. V opačnom prípade máme za to, že svoju prácu nevykonáva komerčne a teda nemá dôvod byť u nás registrovaný alebo svoju činnosť vykonáva nelegálne.

Viem si overiť, či daná spoločnosť má naďalej platné PVLP?

Dopravný úrad SR má na svojom webovom sídle uverejnený zoznam vydaných PVLP. V ňom nájdete číslo licencie, komu bola vydaná, na akú činnosť a pre aké bezpilotné lietadlá. Platnosť PVLP si viete overiť v PDF súbore s názvom „Zoznam držiteľov PVLP UAV“ na nasledujúcom odkaze:

Držitelia osvedčenia – letecké práce SK

Pozor! Dopravný úrad tento zoznam neaktualizuje zakaždým, keď vydá nové PVLP. Údaje v ňom môžu byť neaktuálne aj niekoľko mesiacov.

Čo je bezpečnostná previerka a kto ju musí mať?

Bezpečnostnú previerku od Národného bezpečnostného úradu SR musí mať každá spoločnosť, ktorá vykonáva letecké snímkovanie na geodetické a kartografické účely.

Majú dronisti v tomto katalógu bezpečnostnú previerku?

Áno, každá spoločnosť ktorá pri registrácii uvádza, že vykonáva geodetické a kartografické práce musí mať bezpečnostnú previerku. Ak ju nemá, túto činnosť jej v profile neuvedieme.

Viem si overiť, či daná spoločnosť má platnú bezpečnostnú previerku od NBÚ?

Národný bezpečnostný úrad na svojom webovom sídle uvádza zoznam podnikateľov s platnými bezpečnostnými previerkami. V zozname nájdete obchodné meno spoločnosti, IČO, stupeň utajenia a platnosť vydaného potvrdenia. Zoznam je verejne dostupný na nasledujúcom odkaze:

Zoznam podnikateľov s platným potvrdením o priemyselnej bezpečnosti

Čo robiť, ak zistím, že spoločnosť už nemá príslušné oprávnenia?

V takom prípade nás neváhajte kontaktovať. Prispejete tým aktuálnosti údajov v katalógu a eliminácii možných podvodov. Nie všetko dokážeme odhaliť včas a preto je Vaša spolupráca vítaná.

Je možné na spoločnosť zanechať recenziu?

Áno samozrejme! Dokonca Vám budeme veľmi vďačný ak využijete možnosť zanechania recenzie, pretože tým podporujete konkurencieschopnosť spoločností a nútite ich zlepšovať sa. Po kliknutí na Vami požadovanú firmu sa prekliknite z karty POPIS na kartu RECENZIE a ihneď môžete spoločnosť ohodnotiť hviezdičkami a komentárom. Každá recenzia bude samozrejme najskôr skontrolovaná administrátormi.

Ako sa viem do Vášho katalógu zaregistrovať?

V našom katalógu sa nachádzajú spoločnosti, ktoré majú právoplatné PVLP (v prípade vykonávania leteckých prác pre geodetické a kartografické účely musia mať aj bezpečnostnú previerku). Ak spĺňate vyššie uvedené skutočnosti, kontaktujte nás a my Vám zašleme pokyny na bezplatnú registráciu.