• Povolenie vykonávať letecké práce
    Áno

Geodézia, inžiniering, stavebná a investičná činnosť, poľovníctvo, poľnohospodárstvo, kataster nehnuteľností, pozemkové úpravy, georadarový prieskum.

Ponúkané služby

Dostupnosť služieb

Mapa

Pridať recenziu

Pridaj komentár

Kontaktná osoba Jakub Fašang

ALL GEO – Geodetická kancelária, s.r.o.
IČO: 36648906
DIČ: 2022193492