• Povolenie v kategórii OPEN
  Nemám licenciu
 • Povolenie v kategórii OSOBITNÁ
  Nemáme povolenie

Názov spoločnosti VizioDron vznikol z filozofie pozerať sa, vidieť z vtáčej perspektívy, pohybovať sa slobodne vo vzduchu s dronom a vidieť/vedieť skontrolovať plochy, nedostupné miesta a mnoho iného, čo špeciálna technológia s dronmi ponúka. Prácu robíme s láskou, odbornosťou a profesionalitou. Máme všetky certifikáty a povolenia na vykonávanie leteckých prác z dronu. Neustále držíme tempo s naberaním vedomostí o termovízii, fotogrametrii a neustále sledujeme meniacu sa legislatívu o komerčnom lietaní s bezpilotnými prostriedkami UAV. Spolupracujeme s profesionálmi z oblasti:

 • Termovízie – solárnych (fotovoltických) panelov, nadzemných/podzemných produktovodov, elektrického vedenia, plochých striech
 • Poľnohospodárstva
 • Inšpekcií – plochých striech, mostov, nedostupných miest, fasády budov (rolety, žalúzie, okná), vysielačov a antén
 • Mapovania, tvorby ortofotomáp, 3D modelov, merania plôch, fotogrametrie
 • Nočné lety, pátracie práce, koordinácia zhromaždení a jednotlivcov
 • Vytvárania FOTO/VIDEO

Ponúkané služby

Dostupnosť služieb

Video

Mapa

Pridať recenziu

Pridaj komentár

Kontaktná osoba Robert Farkaš

Robert Farkaš

VizioDron - ReflexRol s.r.o.
Kremnická 26
851 01 Bratislava
Tel: +421 2/21025972
E-mail: lietame@viziodron.sk
IČO: 48 074 934
DIČ: 2120065475
SK DIČ: SK2120065475