POZOR !

NOVÉ PRAVIDLÁ LIETANIA OD SEPTEMBRA 2023

SKVELÉ ZHRNUTIE NOVINIEK A UCELNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE NA WEBE NAŠÍCH PARTNEROV

Nový letecký zákon sa odkladá

Parlamentom neprešla v prvom čítaní novela Zákona o civilnom letectve, ktorá riešila aj dronovú problematiku. Slovensko je tak aj naďalej jedinou krajinou, ktorá nemá implementovanú smernicu EASA a stále u nás ostáva v platnosti Rozhodnutie č. 2/2019, ktoré vydal Dopravný úrad SR. Okrem toho stále nemáme vybudovaný systém, ktorý bude zabezpečovať registráciu pilotov a vykonávanie online testovania. Poďme ale poporiadku….

Kto alebo čo je EASA?

Skratka EASA sa používa pre označenie Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva. Práve tá má vo svojej kompetencii aj nastavenie pravidiel pre lietanie s dronmi, ktoré bolo v minulosti potrebné implementovať do zákonov jednotlivých členských krajín EÚ. Hovoríme o nariadení Komisie (EU) č. 2019/947, ktoré sa uplatňuje od 31.12.2020 v celej EÚ okrem Slovenska.

Novela leteckého zákona neprešla do druhého čítania

Na implementáciu Európskej smernice je potrebné aktualizovať Zákon o civilnom letectve (letecký zákon). Novela tohto zákona bola predložená do Národnej rady Slovenskej republiky, avšak hlasovaním dňa 23.03.2023 nebola podporená. Zákon teda nebol posunutý do druhého čítania, a to v pomere hlasov: 61 za, 14 proti a 62 sa hlasovania zdržalo. Spolu bolo prítomných 137 poslancov.  Zákon mal vstúpiť do platnosti od 01.06.2023. Ak Vás zaujíma, ktorý poslanec ako hlasoval, výsledky hlasovania sú verejne dostupné na stránke Národnej rady SR. 

Chýba aj systém pre registráciu a preskúšanie pilotov

Okrem aktualizácie legislatívy je potrebné vybudovať a spustiť systém, ktorý zabezpečí online preskúšanie budúcich dronistov, registráciu prevádzkovateľov a pod. Dňa 21.12.2021 boli zverejnené súťažné podklady na stránke ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) na dodávku tohto systému pod názvom: Vybudovanie Informačného systému online registrácie prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov (UAS) a bezpilotných lietadiel, výcvikových kurzov a skúšok teoretických vedomostí pilotov na diaľkuKoncom januára 2022 bola zverejnená zápisnica z otvárania ponúk. Je to zároveň posledná informácia, ktorá je verejne dostupná a dohľadateľná. Od tohto momentu je ticho.

Do tejto súťaže sa prihlásilo 5 uchádzačov. Najnižšiu cenu ponúkla spoločnosť inQool, a.s., ktorá by podľa doručených podkladov vybudovala systém za 197 332,80 € s DPH. Naopak s najdrahšou ponukou prišla spoločnosť SOITRON, s.r.o, ktorá vie systém dodať za 642 936,00 € s DPH. Zvyšné ponuky spolu s už spomínanými nájdete tu

Vyjadrenie Dopravného úradu SR k termínom dodania systému

Na základe vyššie spomínaných skutočností sme dňa 20.02.2023 oslovili DÚ SR s otázkou, v akom stave je dodávka tohto systému. Chvíľu trvalo, kým sa naša správa dostala do správnej kancelárie úradu, no napokon sme 14.03.2023 dostali takúto odpoveď:

Systém pre registráciu prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov je momentálne v procese verejného obstarávania, jeho spustenie predpokladáme v treťom kvartáli tohto roka. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že riadne uplatňovanie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 je závislé okrem iného od prijatia nového zákona o civilnom letectve, ktorý sa momentálne nachádza v legislatívnom procese v Národnej rade SR.

S pozdravom
Ing. Lucia Patznerová
vedúca kancelárie predsedu

Dobrou správou teda je, že systém by mohol byť dodaný v druhej polovici roka 2023. Ako však p. Patznerová uvádza, je potrebné novelizovať letecký zákon, ktorý ale neprešiel do druhého čítania. 

Záver

Keď už to vyzeralo nádejne, že v lete 2023 sa dočkáme funkčného systému a nového leteckého zákona, tak znova všetko zmenila politika a výsledok snáď nie je potrebné ani komentovať. Naďalej teda lietame podľa pravidiel, ktoré u nás platia od roku 2019. Ak nie ste licencovaný pilot, prečítajte si články Ako lietať s dronom v roku 2023 bez licencie? alebo Získanie licencie na letecké práce v roku 2023.

Aj napriek týmto nie práve najpozitívnejším správam Vám prajeme veľa úspechov a nezabudnite na registráciu u nás.